Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget

Ombudsmandens kritik og min appel til DBCs bestyrelse hhv. Jacob Holm Krogsøe er blevet besvaret sådan:

Fra: Finn Andersen [mailto:fan@dbc.dk]
Sendt: 21. maj 2015 14:25
Til: 'forlag@genspejling.dk'
Emne: Genspejling - Bogen "Kvit"

Til Christian Dirksen

Vi har fra konsulent Jacob Holm Krogsøe modtaget en kopi af din mail af 19. maj 2015 til Jacob Holm Krogsøe. Vi har drøftet mailens indhold med Jacob Holm Krogsøe, som har bedt os besvare din henvendelse.

Vi finder, at konsulenten har udført sit arbejde på en saglig og fuldt tilfredsstillende måde.

Vi har ligeledes modtaget kopi af dit brev af 5. maj til Bestyrelsesformand Peter Isbrand Jacobsen. Bestyrelsen har bedt os besvare dit brev, og vi har med bestyrelsen drøftet indholdet.

Bestyrelsen tager ledelsens handlinger til efterretning, udtrykker tilfredshed med ledelsens håndtering af sagen, og finder ikke anledning til yderligere tiltag.

Vi har ikke yderligere at tilføje.

Venlig hilsen

Finn Andersen

HR- & Økonomidirektør

Tempovej 7-11, DK-2750 Ballerup, www.dbc.dk

Tlf. +45 44 86 77 77 Mob. +45 20 71 30 15

 

DBCs bestyrelse burde være Kulturministeriets, bibliotekernes og skatteydernes vagthund over for fejl begået af DBC, i det mindste når ombudsmanden udtaler klar kritik, men for mig at se viser dette svar at bestyrelsen snarere fungerer som skødehund for DBC. Formanden kan ikke selv svare på min klage sendt til ham på navn med kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer. I stedet demonstrerer DBC at man intet har lært og igen overtræder Forvaltningsloven ved at lade den der klages over afvise klagen. Jacob Holm Krogsøe tør åbenbart heller ikke forsvare sin ’vurdering’, men det er forståeligt henset til dens perfide karakter.

Uden indgreb udefra står enhver forfatter magtesløs over for en så enevældig organisation. DBCs konsekvente afvisning af at rette åbenlyse fejl bygger på mantraet: Man kan ikke klage, og det har de ret i så længe der mangler ekstern kontrol med forvaltningen, og Kulturministeren ikke benytter muligheden i Offentlighedsloven for at indsætte ekstern appelinstans.

Alternativ proces: Retur
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen