Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget

Fra: Per Nonboe [mailto:PN@dbc.dk]
Sendt: 14. januar 2015 13:22
Til: 'forlag@genspejling.dk'
Emne: Vedr. "Kvit" (begæring om aktindsigt )

 

 

Vedr.  DBC’s sagsbehandling ifm. Bibliotekskatalogisering af ”Kvit” fra Forlaget Genspejling

Af det samlede antal modtagne bøger til Nationalbibliografien udvælges titler af almen interesse for folke- og skolebibliotekernes materialevalg, der bygger på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Ud af de cirka 17.000 bøger, der årligt udkommer i Danmark, udvælger vi omkring 9.000 til bibliotekskatalogiseringen. Det er alene bøger, der bibliotekskatalogiseres som har mulighed for at få en lektørudtalelse.

Den specifikke udvælgelse har til formål at understøtte bibliotekernes behov og sker ud fra selektionskriterier, der er udarbejdet i løbende kontakt med folkebibliotekerne.

Titler, der ikke bibliotekskatalogiseres, kan godt være af interesse for de største folkebibliotekers materialevalg. Disse titler kan, sammen med de bibliotekskatalogiserede titler, ses i Nationalbibliografien (Dansk bogfortegnelse), i blandt andet Danbib og bibliotek.dk.

Det er bibliotekerne, der foretager det egentlige materialevalg.

Mht. ”Kvit” har selektionsgruppen på DBC valgt at lade en ekstern konsulent, som er praktiserende bibliotekar, vurdere biblioteksrelevansen. Konsulenten skal angive Ja eller Nej til bibliotekskatalogisering, men har til ”Kvit” tilføjet en kommentar (se den vedhæftede fil). Denne akt er den der findes til sagen.

Det er muligt at klage over behandlingen af anmodninger om aktindsigt, jf. Offentlighedslovens §37. Vi skal imidlertid gøre opmærksom på, at der ikke er nogen klageinstans for DBC.

 

Venlig hilsen


Per Nonboe
Teamleder - Team BLY (Bøger og Lyd)

 

cid:725421613@21062010-2d7c

www.dbc.dk

pn@dbc.dk
+45 44 86 77 77
+45 44 86 77 50 (direkte)

+45 40 28 45 15 (Mobil)

Alternativ proces: Retur
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen