Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget

Den 27. februar 2015 skrev jeg til Folketingets Ombudsmand om DBCs meget mangelfulde besvarelse af begæring om aktindsigt og efterfølgende afvisning af at behandle klagen. I månederne herefter fulgte ombudsmanden op med forespørgsler og informationsindhentning hos både DBC og mig. Den 27. april skrev han en 23 sider lang afgørelse med tre primære kritikpunkter af DBC. Indledningen til brevet sammenfatter det sådan:

Alternativ proces: Retur
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen
Alternativ proces: Læs hele afgørelsen inkl. detaljeret redegørelse