Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger

KVIT-SAGEN kronologisk

24. oktober 2014: To eks. af ’Kvit’ plus oplysningsskema til Dansk Bogfortegnelse blev indsendt til DBC.

1. december 2014: Bogens udgivelsesdato.

12. december 2014: Jeg skrev til Hanne Ekström og spurgte om der evt. er lektørudtalelse på vej.

16. december 2014: Hanne Ekström svarede at det endnu ikke er afklaret om bogen bliver bibliotekskatalogiseret.
Samme dag skrev konsulent Jacob Holm Krogsøe sin 'vurdering' (hans navn blev først oplyst 7. maj 2015):
Middelmådig og triviel spændingsroman - det femte bind i en overordnet set middelmådig/dårlig serie. Sproget er ordinært (”Rugbrød med chorizo eller rullepølse, det var mulighederne når han ikke gad koge æg.”), personerne ligegyldige og i det hele taget en udgivelse man sagtens kan undvære da der findes mange bedre romaner i samme dur.

5. januar 2015: Leif Andersen: Din bog "Kvit" har nu været til vurdering hos en af vores biblioteksfaglige konsulenter. Bogen har desværre ikke fået en positiv vurdering. Vi kan derfor ikke tilbyde at bibliotekskatalogisere bogen eller få udarbejdet lektørudtalelse om den.

9. januar 2015: Jeg begærede aktindsigt.

14. januar 2015: Per Nonboe svarede at der kun findes én sag, nemlig Jacob Holm Krogsøes tekst. Han oplyste at det er muligt at klage jf. Offentlighedsloven, men der er ingen klageinstans for DBC.

19. januar 2015: Jeg klagede til Kulturministeriet via DBC.

20. januar 2015: Per Nonboe afviste klagen.
Samme dag påtalte jeg at lovens bestemmelse om inhabilitet var overtrådt og forlangte svar fra en uvildig chef.
Forvaltningsloven § 3. Stk. 1. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, ...
Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

22. januar 2015: Finn Andersen gik ind i sagen og hævdede at DBC i alle henseender havde handlet korrekt, og sagen var afsluttet.

21. februar 2015: Jeg indbragte sagen for Folketingets Ombudsmand med tre punkter:

1. Klage over litteraturfaglig vurdering af 'Kvit'. Brug af unavngiven ekstern konsulent til at begå karaktermord på mit samlede forfatterskab i stedet for kun at forholde sig til bogen. DBC svigter sin opgave (manglende kvalitetskontrol af konsulentens 'vurdering').

2. Klagehåndtering i henhold til Offentlighedslovens § 37 og Forvaltningslovens § 3. DBCs besvarelse af begæring om aktindsigt følger ikke reglerne (ufuldstændig og i strid med habilitetskravet).

3. Klageinstans i medfør af Offentlighedsloven. Uden ekstern kontrol eller klageinstans svigter DBC sit etiske ansvar for at beskytte bibliotekernes og lånernes interesser, men også for at behandle forfattere fair.

9. marts 2015: Ombudsmanden tilkendegav at han alene ville behandle punkt 2 ovenfor.

27. april 2015: Efter mange breve frem og tilbage afgjorde ombudsmanden sagen ved at udtale klar kritik af DBC på tre punkter:

1. DBCs burde inkludere e-mailkorrespondance i aktpakken.

2. DBC burde have overholdt Offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2 og inkluderet aktlisten. (Den 7. maj 2015 hævder Finn Andersen at der ikke er ført aktlister. Hvordan kan en institution med offentligt ansvar tillade sig det?)

3. DBC har ikke grundlag for at undtage oplysninger om navnet på sagsbehandler og ekstern konsulent.

29. april 2015: Jeg begærede fornyet aktindsigt.

5. maj 2015: Jeg skrev til hele DBCs bestyrelse vedlagt bogen 'Kvit' og relevant sagsfremstilling med appel om at bestyrelsen ville varetage sin forpligtelse som kontrolmyndighed og få rettet DBCs fejlhåndtering af den litteraturfaglige vurdering. Da sagen ikke blev besvaret, rykkede jeg den 17. maj for svar hos formanden, men også den mail forblev ubesvaret.

7. maj 2015: Finn Andersen gav aktindsigt, denne gang med en betydelig mere omfattende aktpakke.
Samme dag oplyste han om navnene på sagsbehandleren, Helle von Nordheim, og den eksterne konsulent, Jacob Holm Krogsøe.

19. maj 2015: Jeg skrev til Jacob Holm Krogsøe for at give ham lejlighed til at kommentere/redigere sit bidrag til sagen. Mailen er ikke blevet besvaret.

21. maj 2015: Finn Andersen svarede summarisk på vegne af DBCs bestyrelse og Jacob Holm Krogsøe.

20. juni 2015: Dagbladet Roskilde bragte en artikel under overskriften ”Mordet på en forfatter”, der gennemgik sagen fra begge sider. Finn Andersen benægtede her at Krogsøe skulle have skrevet sin injurierende vurdering på én dag, sådan som det ellers fremgår af materiale som DBC har stillet til rådighed efter den anden begæring om aktindsigt.  Enten lyver Finn Andersen offentligt, eller også har han sin viden fra andre kilder. Det kunne være Hanne Ekströms direktiv af 16. december om at likvidere min forfatterprofil samt Krogsøes svar med eventuel anden dato påført. De sagsakter har DBC ikke udleveret trods ombudsmanden krav og to begæringer om aktindsigt.

Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget
Afrundet rektangel: Sagsforløb
Tekstfelt: Begæring om aktindsigt
Tekstfelt: DBC svar på aktindsigt
Tekstfelt: Klage til Kulturministeriet
Tekstfelt: DBC blokering af klage
Afrundet rektangel: Dagbladet Roskilde
Tekstfelt: 15. januar 2015
Tekstfelt: 15. januar 2015
Tekstfelt: 16. januar 2015
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen
Tekstfelt: Ombudsmandens kritik
Tekstfelt: 20. juni 2015
Tekstfelt: DBCs afvisning 
Alternativ proces: Retur
Tekstfelt: Appel til DBCs bestyrelse