Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger

Appel til Kulturministeren

Det er vigtigt ikke at forstyrre ministeren med en ufærdig sag eller løse påstande. Derfor har jeg brugt god tid på at udtømme alle muligheder for at få involverede parter til at forholde sig til kritikken og rette sine fejl. Desuden har jeg omhyggeligt dokumenteret min sag og de specifikke fejl som DBC har begået, dette for at afvæbne DBCs åbenlyse strategi med at besvare alle henvendelser med luftige redegørelser for DBCs generelle opgave og magttildeling uden at forholde sig til beviselige lovovertrædelser eller fejl.

Med anklagerne fuldt dokumenteret her på hjemmesiden har jeg skrevet et ’Kære Bertel Haarder’-brev, altså et borgerbrev til Kulturministeren, hvor jeg gør ministeren opmærksom på suspekte forhold inden for sit ansvarsområde, begået af en myndighed som Kulturministeriet juridisk set er medejer af.

 

Min erfaring fra arbejde i et ministerium har været at et brev stilet personligt til ministeren bør besvares af ministeren. Det kan godt ske på to linjer:
Tak for dit brev, jeg har bedt Kulturstyrelsen om at behandle din henvendelse. Med venlig hilsen, Bertel Haarder’.

Hvad får jeg ud af sådan et svar? Særdeles meget, nemlig garanti for at ministeren har set mit brev.

Den garanti har jeg imidlertid ikke fået med svaret fra Kontor for biblioteker, Kulturstyrelsen, og direkte forespurgt har Kulturministeriet meddelt at ledelsessekretariatet har forhindret brevet i at nå ministerens bord hvilket skulle være standard procedure. Det er i denne sag op til Kulturstyrelsen at afgøre hvordan henvendelsen besvares, og åbenbart også om ministeren skal informeres.

 

 

Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget
Afrundet rektangel: Tekstfelt: Borgerbrev til Kulturministeren
Tekstfelt: 1. brev fra Kulturstyrelsen
Tekstfelt: 1. svar til Kulturstyrelsen
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen
Alternativ proces: Retur
Tekstfelt: 2. brev fra Kulturstyrelsen
Tekstfelt: 2. svar til Kulturstyrelsen
Afrundet rektangel: Tekstfelt: Aktindsigt Kulturministeriet

 

Det første svar fra Kulturstyrelsen henviser til selektionskriterierne for bibliotekskatalogisering:
SELEKTIONSKRITERIER.
De kan for mine bøger koges ned til:
Bøger af nye forfattere, der er udgivet af dem selv eller af forlag, hvis udgivelser sjældent efterspørges af bibliotekerne, udvælges ikke til bibliotekskatalogisering.

 

Þ Jeg er ikke ’ny forfatter’. Der er blandt andet fire tidligere bøger i ’Bjørnebandeserien’, som alle er blevet bibliotekskatalogiseret og lektøranmeldt.

Þ Mit forlags udgivelser efterspørges af bibliotekerne. Der ligger p.t. ca. 480 af mine bøger fordelt på danske biblioteker, men forlaget har desuden udgivet bøger af andre forfattere som er efterspurgt af bibliotekerne.

 

Konklusion: DBC har i min sag lige fra begyndelsen overtrådt de selektionskriterier der er aftalt med bibliotekerne, men afviser at rette op på fejlen.

Tekstfelt: Aktindsigt Kulturstyrelsen
Alternativ proces: Udstrakt hånd til DBC